Skratta, leka, lära
– Framtidens förskolor är en trygg punkt i ett föränderligt samhälle, säger Britt Jakobsson som är VD och ansvarig för Västra Täby Förskolor AB, som omfattar nio förskolor med 140 anställda och ca 620 elever i åldrarna ett till fem år.
Britt tog över verksamheten 2001, när Täby kommun privatiserade nästan hela sin förskoleverksamhet. Innan dess var hon områdeschef i Täby kommun. Barnen kommer från hela Täby kommun, och några även från Vallentuna.
– Vi är ett ansvarsfullt affärsdrivande företag med barnet i centrum som står för kvalitet, kompetens och trygghet. Vi har väl utbildad personal och hög förskolläraraktivitet. Det är viktigt för oss att alla barn mår bra, trivs, utvecklas och har roligt på våra förskolor varje dag. Vi uppmuntrar personalen med utbildningar, friskvård och annat. Arbetsglädje är en viktig bit i det hela och bidrar till den låga personalomsättningen.
För att vara säker på att både föräldrar och personal är nöjda med verksamheten görs återkommande kvalitetsmätningar, bland annat nu i år genom en föräldraenkät på hemsidan, och hittills har reaktionerna varit mycket positiva.
– Det är viktigt för oss att få veta alla synpunkter på verksamheten, säger Britt. Föräldrarna är engagerade i den egna förskolan, och vi har möten där vi informerar om verksamheten, framtiden och går igenom affärsplanen.

Organisationen bygger på en bred syn, där man är öppen för nya tankar men ändå har den traditionella förskolepedagogiken i centrum. Förskolorna kan ha olika inriktningar som natur, kultur och miljö, Reggio Emilia-inspirerat och emotionell intelligens. I företaget ingår även Täby kommuns enda allergianpassade avdelning, ”Vitsippan”. Lokalerna där är speciellt anpassade och har ett eget luftreningsaggregat.
– Våra styrdokument för verksamheten är läroplan för förskolan, Täby kommuns skolplan, FN;s barnkonvention och naturligtvis aktiebolagslagen. Vi har vårt eget kösystem än så länge, och det är lång kö till våra förskolor. Vi i ledningsgruppen har börjat prata om att utveckla vår verksamhet lite grann, det vore till exempel spännande att få starta en helt ny förskola i den egna eller i en annan kommun. Det är oerhört roligt att arbeta med den mångfald av olika arbetsuppgifter som ingår i att driva privata förskolor, säger Britt.

Västra Täby Förskolor

Bransch:
Utbildning

Telefon: 08-7685195
Fax: 08-7680108


Email:
britt.jakobsson@vastratabyforskolor.se

Hemsida:
www.vastratabyforskolor.se

Adress:
Västra Täby Förskolor
Ljungmyrsvägen 2
18746 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN